Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2017

POWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BEARS OF POLAND

Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się

dnia 16 czerwca (piątek)  o godzinie 14.00.

w Sielpi w Ośrodku Wypoczynkowym „Łucznik” przy ul. Spacerowej 11

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BEARS OF POLAND ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16.06.2017r.

1. Przywitanie i rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

5. Wybór Sekretarza Zebrania.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Przyjęcie porządku obrad.

8. Superbear of Poland 2017

9. Zmiany w statucie Stowarzyszenia

10. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2016 r.

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016 r.

12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2016 r.

13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2016.

14. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016 .

15. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

16. Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2017.

17. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.

 

Zapraszamy wszystkich członków do czynnego udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, przypominamy jednocześnie, że według statutu Stowarzyszenia Bears of Poland §14 ust.1 pkt 1 powtórzone w §22 pkt 3 „uprawnienie do głosowania w trakcie Walnego Zebrania mają wyłącznie członkowie zwyczajni, którzy nie zalegają z opłacaniem składek”.

 

W przypadku braku możliwości pojawienia się na Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia przypominamy o możliwości udzielenia pełnomocnictwa.

Wzór pełnomocnictwa znajdziecie tutaj.

Zarząd Bears of Poland

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.