Bears of Poland przystępuje do Federacji LGBT

W dniu 13-02-2016 Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Bears of Poland zadecydowało o przystąpieniu do powstającej w Krakowie Federacji organizacji LGBT.

O samej Federacji możecie przeczytać tutaj.