Formularz zgłoszeniowy – (EN) Registration form


LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.


 • Zgłoszenie Uczestnika na Wyjazd następuje poprzez wypełnienie online  formularza zgłoszeniowego i wpłatę zaliczki w kwocie 50 zł lub pełnej opłaty za Wyjazd w terminie 3 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie przelewu oznacza, że Uczestnik Wyjazdu zapoznał się, z regulaminem oraz informacjami o Wyjeździe na stronie internetowej Organizatora, warunkami lokalowo-miejscowymi Ośrodka, w którym odbywać się będzie Wyjazd, opłatą za Wyjazd i w pełni je akceptuje.
 • Opłata za Wyjazd wynosi:
  • 450 zł – dla osób spoza Stowarzyszenia Bears of Poland
  • 375 zł – dla Członków Stowarzyszenia Bears of Poland
 • Opłata za wyjazd nie obejmuje fakultatywnej wycieczki autokarowej przewidzianej na sobotę – 02.06.2018r.
 • Uczestnik wnosi opłatę za Wyjazd jednorazowo lub zaliczkowo w maksymalnie pięciu miesięcznych wpłatach. Wpłat zaliczkowych należy dokonać w okresie od 1 stycznia do 15 maja 2018.
 • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia całej opłaty za Wyjazd do dnia 15.05.2018.
 • Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Bears of Poland nr rachunku 14 1750 0012 0000 0000 3867 5206 w tytule przelewu podając „Imię Nazwisko; Wpłata na Bear Zlot 2018”
 • W przypadku konieczności rezygnacji ze Zlotu z przyczyn obiektywnych należy powiadomić poprzez e-mail: stowarzyszenie@bearsofpoland.pl nie później niż na 15 dni przed rozpoczęciem Zlotu, w przeciwnym razie deklarujący traci 100% wpłat.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.