Miśkołajki2017 – Mapa

Rozmieszczenie na mapie Krakowa poszczególnych wydarzeń

podczas Miśkołajek 2017