Zarząd

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia IV kadencji (od 28 maja 2016 roku):

Marcin, prezes zarządu- Kontakty z krajowymi podmiotami zewnętrznymi (reprezentacja)
- Opieka nad Mr. Bearami
- Public relations
Rafał, wiceprezes zarządu- Federacja LGBT w Krakowie
- Misiospędy / pełnomocnicy terenowi
- Ukryta grupa BoP na Facebooku
wakat, sekretarz zarządu- Członkostwo w BoP
- Zniżki i korzyści dla członków/umowy z lokalami
- Obsługa formalnoprawna, statut, KRS, dokumentacja
- Materiały promocyjne, media społecznościowe
- Prowadzenie stron internetowych
Grzegorz, skarbnik zarządu- Finanse: raport bankowy, rozliczenia finansowe, obsługa konta bankowego, ewidencja składek
- Działalność gospodarcza, w tym sklep internetowy
Bartek, członek zarządu- Kontakty z zagranicznymi podmiotami zewnętrznymi (reprezentacja i wizerunek międzynarodowy)
- Projekty/akcje tematyczne, np. zdrowie, Parada Równości, Chce mi się bardziej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Robert, przewodniczący Komisji
Rafał, sekretarz Komisji
Maciej, członek Komisji