Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej 

IV kadencji (od 28 maja 2016 roku)

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Marcin, prezes zarządu- Kontakty z krajowymi podmiotami zewnętrznymi (reprezentacja)
- Opieka nad Mr. Bearami
- Public relations
1. e-mail:
prezes@bearsofpoland.pl
Rafał, wiceprezes zarządu- Federacja LGBT w Krakowie
- Misiospędy / pełnomocnicy terenowi
- Ukryta grupa BoP na Facebooku
2. e-mail:
wiceprezes@bearsofpoland.pl
Grzegorz, skarbnik zarządu- Finanse: raport bankowy, rozliczenia finansowe, obsługa konta bankowego, ewidencja składek
- Działalność gospodarcza, w tym sklep internetowy
3. e-mail:
skarbnik@bearsofpoland.pl
Adam, sekretarz zarządu- Członkostwo w BoP
- Zniżki i korzyści dla członków/umowy z lokalami
- Obsługa formalnoprawna, statut, KRS, dokumentacja
- Materiały promocyjne, media społecznościowe
- Prowadzenie stron internetowych
4. e-mail: sekretarz@bearsofpoland.pl
Bartek, członek zarządu- Kontakty z zagranicznymi podmiotami zewnętrznymi (reprezentacja i wizerunek międzynarodowy)
- Projekty/akcje tematyczne, np. zdrowie, Parada Równości, Chce mi się bardziej
5. e-mail:
czlonek@bearsofpoland.pl
KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA
Robert, przewodniczący komisji
Rafał, sekretarz komisji
Maciej, członek komisji