Władze Stowarzyszenia

Zarząd

Marcin, prezes

prezes@bearsofpoland.pl

Rafał, wiceprezes

wiceprezes@bearsofpoland.pl

Grzegorz, skarbnik

skarbnik@bearsofpoland.pl

Bartek K, sekretarz

skarbnik@bearsofpoland.pl

Bartek G, członek zarządu

czlonek@bearsofpoland.pl

Komisja rewizyjna

Robert, przewodniczący

Rafał, sekretarz

Maciej, członek