Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 1 czerwca 2018 roku

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA BEARS OF POLAND

Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland zaprasza na Walne Zebranie Członków, o godz. 10:00 dnia 01 czerwca 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „ODYS” ul. Nad Jeziorem 99, Tresna koło Żywca.


Proponowany porządek obrad na Walnym Zebraniu Członków:

 1. Przywitanie i rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawdzenie kworum.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
 7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia.
 8. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o sprawozdaniu merytorycznym z pracy Zarządu oraz sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenia za rok 2017 i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017.
 10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2017.
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 12. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 13. Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na lata 2018-2019.
 14. Zgłaszanie pytań i wolnych wniosków.

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, przypominamy jednocześnie, że według zapisów statutu Stowarzyszenia §22 pkt 3 „uprawnienie do głosowania w trakcie Walnego Zebrania mają wyłącznie członkowie zwyczajni, którzy nie zalegają z opłacaniem składek”.

W przypadku braku możliwości udziału osobistego na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia BoP istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa znajduje się w linku. Wypełnione pełnomocnictwo powinno być dostarczone Zarządowi najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków. Pełnomocnictwo stanowi podstawę wydania mandatu.

Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland.


Do pobrania:

 1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Bears of Poland.
 2. Wzór pełnomocnictwa na Walne Zebranie Członków.

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.