Dziękujemy!

Dziękujemy za przekazaną darowiznę, na pewno przysłuży się ona naszemu stowarzyszeniu.

Woof!