Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 1 czerwca 2018 roku

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 1 czerwca 2018 roku

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BEARS OF POLAND Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland zaprasza na Walne Zebranie Członków, o godz. 10:00 dnia 01 czerwca 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „ODYS” ul. Nad Jeziorem 99, Tresna koło Żywca. Proponowany porządek obrad na Walnym Zebraniu Członków: Przywitanie i rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Sprawdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o sprawozdaniu merytorycznym z…

Więcej

WYCIECZKA AUTOKAROWA

WYCIECZKA AUTOKAROWA

Data: 02/06/2018 – sobota Miejsce: Wycieczka Autokarowa (Porąbka, Żywiec) Czas: 09:00-14:30 Koszt: 75 zł/os. Prowadzi: Rafał Integracja integracją ale trudno by było, korzystając z uciech wszelakich i będąc w tak pięknych okolicach, nie chcieć poznać choć trochę historii i zabytków gościnnej ziemi żywieckiej. Wyruszymy zatem zaraz po śniadaniu z Ośrodka w górę i w dół autokarem (i być może kilkoma pojazdami prywatnymi) a w programie wycieczki będą dwa główne przedsięwzięcia: zwiedzanie Elektrowni Szczytowo Pompowej zbudowanej we wnętrzu góry Żar (761 m n.p.m.) z piękną panoramą okolicy, zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec…

Więcej

GRA TERENOWA – Poszukiwanie św. Graala.

GRA TERENOWA – Poszukiwanie św. Graala.

Data: 02/06/2018 – sobota Miejsce: Teren ośrodka wypoczynkowego ODYS Czas: Grupa 1 – 09:00-13:00 Grupa 2 – 15:00-19:00 Koszt: 35 zł/os. Prowadzi: Robert + firma eventowa „Projekt efektywny”   Poznajemy się lepiej w różnych sytuacjach. Zwłaszcza, gdy pracujemy razem, gdy spędzamy czas na wakacjach, gdy działamy zespołowo nad osiągnięciem celu. Poznajemy się, gdy rozwiązujemy zagadki, idziemy razem do klubu, teatru, na łowy czy po prostu na imprezę. W tej grze terenowej zainspirowanej najnowszymi trendami w dziedzinie ekskluzywnej integracji może spotkać nas to wszystko na raz. Gra pozwoli nam wyruszyć w…

Więcej

WYSTAWA „MANIFEST” MARKA PAWEŁKA

WYSTAWA „MANIFEST” MARKA PAWEŁKA

Data: 31/05/2018 – czwartek Miejsce: stołówka Czas: 18:00-19:00 Prowadzi: Marek Pavellek Wspólną integrację środowiska Bears of Poland oraz Multi Fetish Poland zaczynamy od Manifestu. I to nie byle jakiego pisanego na kolanie czy wykrzyczanego ku światu z balkonu ale Manifestu prawdziwie artystycznego. Jego twórcą i zarazem gospodarzem wernisażu będzie Marek Pawełek (r. 1983) , którego wspaniałe dzieła będziemy mogli podziwiać od otwarcia Zlotu, po jego koniec. „Manifest” – to najnowsza seria obrazów Marka Pavellka, do której powstania zainspirowały go nieprzyjemne osobiste doświadczenia jako ujawnionego geja. Cykl obrazów jest sprzeciwem wobec…

Więcej

Wpłaty na X Bear ZLot w Tresnej

Wpłat za Zlot należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Bears of Poland nr rachunku 14 1750 0012 0000 0000 3867 5206 w tytule przelewu podając: „Imię Nazwisko; Wpłata na Zlot” Jest to specjalnie utworzone subkonto tylko na wpłaty za Zlot. Składki Członkowskie, Darowizny i inne wpłaty nie związane ze Zlotem powinny być przelewane na rachunek główny. Link do rachunku głównego: http://bearsofpoland.pl/pl/skladka-za-2018-rok/  

Więcej

(DE) Regulamin Wyjazdu Integracyjnego – Ordnung des Integrationstreffens.

ORDNUNG DES INTEGRATIONSTREFFENS der Vereinigung „Bears of Poland“ §1 Die nachfolgende Ordnung bestimmt die Regeln des Integrationstreffens – im weiteren Treffen genannt – welches in der Zeit vom 31.05.2018 bis zum 03.06.2018 im Ferienzentrum „ODYS“ – Tresna, ul. Nad Jeziorem 99, 34-311 Czernichów, Tel.: +48 / 33 / 8661076 – im weiteren Ferienzentrum – , stattfindet. §2 1. Der Veranstalter des Treffens ist die Vereinigung „Bears of Poland“ mit Sitz in Warszawa, ul. Odkryta 65B/23; e-mail: stowarzyszenie@bearsofpoland.pl, – im weiteren genannt Veranstalter – . 2. Die den Veranstalter vor Ort…

Więcej

(EN) Regulamin Wyjazdu Integracyjnego – Regulations for Integration Meeting

REGULATIONS FOR INTEGRATION MEETING of Bears of Poland Association §1 These Regulations determine the rules of participation in the Integration Meeting, hereinafter referred to as the MEETING, which takes place from 31/05/2018 to 03/06/2018 at the „ODYS” Resort Centre – Tresna, ul. Nad Jeziorem 99; 34-311 Czernichów tel. +48338661076 hereinafter referred to as the Center §2 1. The trip and meeting are organized by the Bears of Poland Association with its registered office in Warsaw, ul. Odkryta 65B / 23; e-mail: stowarzyszenie@bearsofpoland.pl, hereinafter referred to as: Organiser. 2. The person…

Więcej

(EN) X Bear Zlot w Tresnej – 10th annual Bear Event Tresna

(EN) X Bear Zlot w Tresnej – 10th annual Bear Event Tresna

The 10th Annual Bear Event 2018 will take place in Tresna near Żywiec, where the mountains meet the lake. We will be hosted at Odys resort with a wide spectrum of water activities, mountain trails and historical attractions all around it.   This year Bears of Poland will be joined by  Multi Fetish Poland Group and Refform Foundation.   Multi Fetish Poland Group (MFP) promotes the idea of multi fetish movement since 2016. It creates a space for meetings, networking and socialising. The main event of MFP is the Fetish Camp,…

Więcej

X Bear Zlot w Tresnej

X Bear Zlot w Tresnej

Na jubileuszowy X Bear Zlot 2018 zapraszamy do Tresnej koło Żywca, do miejsca gdzie góry spotykają się z jeziorem, a szlaki górskie z przystaniami jachtowymi. W tym malowniczym zakątku Beskidów, zielona dolina Soły rozlewa się między górskimi szczytami tworząc Jezioro Żywieckie. Taka lokalizacja zapewnia szerokie spektrum atrakcji wodnych, górskich i historycznych dostępnych w ośrodku wypoczynkowym ODYS i jego okolicy.     W tym roku do grona Miśków w Tresnej dołączy grupa Multi Fetish Poland wraz z Fundacją Refform na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji….

Więcej

Formularz zgłoszeniowy – (EN) Registration form

Formularz zgłoszeniowy – (EN) Registration form

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Zgłoszenie Uczestnika na Wyjazd następuje poprzez wypełnienie online  formularza zgłoszeniowego i wpłatę zaliczki w kwocie 50 zł lub pełnej opłaty za Wyjazd w terminie 3 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj.   https://goo.gl/forms/BHVpEEQbm8147vTi1 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie przelewu oznacza, że Uczestnik Wyjazdu zapoznał się, z regulaminem oraz informacjami o Wyjeździe na stronie internetowej Organizatora, warunkami lokalowo-miejscowymi Ośrodka, w którym odbywać się będzie Wyjazd, opłatą za Wyjazd i w pełni je akceptuje. Regulamin Wyjazdu: http://bearsofpoland.pl/pl/2017/12/regulamin-wyjazdu-integracyjnego/  Informacje o Zlocie: http://bearsofpoland.pl/pl/2017/12/zlotwtresnej/ Informacje o Ośrodku: http://www.hotelodys.pl/ Opłata…

Więcej

Regulamin Wyjazdu Integracyjnego

Regulamin Wyjazdu Integracyjnego

REGULAMIN WYJAZDU INTEGRACYJNEGO Stowarzyszenia Bears of Poland §1 Niniejszy Regulamin ustala zasady uczestnictwa w Wyjeździe Integracyjnym zwanym dalej Wyjazdem, który odbywa się w terminie od 31.05.2018 do 03.06.2018 w Ośrodku Wypoczynkowym “ODYS” – Tresna, ul. Nad Jeziorem 99; 34-311 Czernichów tel. +48338661076 zwanym dalej Ośrodkiem §2 Organizatorem Wyjazdu jest Stowarzyszenie Bears of Poland z siedzibą w Warszawie ul. Odkryta 65B/23; e-mail: stowarzyszenie@bearsofpoland.pl, zwany dalej: Organizatorem. Osobą reprezentującą Organizatora jest Rafał Pisarek tel. +48 728 66 33 12 zwany dalej Osobą Odpowiedzialną w skrócie OO. Uczestnikami Wyjazdu mogą być osoby pełnoletnie,…

Więcej