Zniżki członkowskie

Teatr Polonia, Och Teatr Warszawa

Bears of Poland

➡ Trwają prace nad kolejnymi umowami.

Zniżki członkowskie

Regulamin korzystania ze zniżek

  1. Obsługa lokalu, z którym mamy podpisane porozumienie, ma prawo poprosić o pokazanie karty (nie ma znaczenia, że ktoś jest stałym klientem i bywa regularnie w miejscu X).
  2. Obsługa lokalu ma prawo poprosić o dokument tożsamości ze zdjęciem, by sprawdzić, czy jesteście właścicielem karty. W przypadku stwierdzenia nadużycia obsługa odmawia zastosowania zniżki i informuje władze stowarzyszenia.
  3. Obsługa lokalu sprzedaje przy jednym zamówieniu jeden napój/usługę ze zniżką. W przypadku zamówienia np. 5 piw naraz – jedno jest po cenie zniżkowej, cztery po normalnej cenie. Jeśli będziecie przy barze trzy razy zamawiać napój, to za każdym razem macie prawo zakupić jeden zniżkowy napój. W przypadku dużych imprez masowych zrozumiałe jest, że możecie mieć więcej kart członkowskich i otrzymać tyle napojów zniżkowych, ile było kart (np. jedna osoba kupuje piwa dla 3 osób na podstawie 3 kart). Obowiązuje zasada jedna karta – jeden napój/usługa.
  4. Obsługa lokalu ma prawo odmówić sprzedaży napoju/usługi na preferencyjnych warunkach, jeśli zauważy, że karta jest przekazywana osobom trzecim lub stwierdzi inne nadużycie odbiegające od tych zasad.
  5. Kartę otrzymują tylko osoby, które wcześniej opłaciły składkę do końca roku przed upływem października danego roku.