Zostań członkiem

Futra, Brzuszki i Brody?  Miśki nadciągają!

Te przyjazne „Bestie” atakują jedynie mocnym przytulasem. Od 2009 roku ich „bezpieczną przystanią” jest STOWARZYSZENIE BEARS OF POLAND – organizacja zrzeszająca osoby, które nie były do tej pory reprezentowane w polskiej społeczności LGBT+ .

Stowarzyszenie aktualnie zrzesza ponad 100 członków aktywnie działając na rzecz integracji i promocji społeczności Bears w Polsce i za granicą. Realizuje projekty zdrowotne i edukacyjne dla miśków oraz ciągle rosnącej grupy swoich sympatyków.

Stowarzyszenie zostało założone w czerwcu 2009 roku, a 22 grudnia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344561.

Od roku 2009 wiele się zmieniło – stowarzyszenie ciągle się rozwija i rośnie w siłę. W ośmiu miastach Polski działają lokalne ośrodki aktywistów Bears of Poland organizując lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe inicjatywy oraz wydarzenia na rzecz społeczności Bears.

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich chętnych do dołączenia do tłumu radosnych facetów z mnóstwem pozytywnej, misiowej energii!

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Bears of Poland?

 1. Zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia Bears of Poland.
 2. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO dla członków Stowarzyszenia Bears of Poland.
 3. Wydrukuj i wypełnij załączoną poniżej Deklarację Członkowską, własnoręcznie podpisz, i przekaż nam osobiście lub zeskanuj i wyślij na adres e-mail: stowarzyszenie@bearsofpoland.pl.
 4. Opłać Składkę Członkowską zgodnie z Regulaminem Opłacania Składki Członkowskiej. Składki należy wpłacać na numer konta 29 1750 0012 0000 0000 3352 8213 w tytule przelewu wpisując „Składka członkowska za okres od … do …”.
  • Składka roczna wynosi 120 zł.
  • Osoby, które złożą deklarację członkowską w trakcie trwania roku kalendarzowego zobowiązane są do opłacenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, licząc od miesiąca złożenia deklaracji (10 zł x liczba miesięcy pozostała do końca roku).
   • Dołączając np. 7 kwietnia powinieneś przelać 90zł, ponieważ jest 9 miesięcy od kwietnia do końca roku.
   • Dołączając np. 4 lipca powinieneś przelać 60zł, ponieważ jest 6 miesięcy od lipca od końca roku.
 5. Składki należy wpłacać
  • przelewem na konto o numerze 29 1750 0012 0000 0000 3352 8213 (BNP Paribas Bank Polska S.A.), w tytule przelewu wpisując „Składka członkowska za okres od … do …”, lub
  • (dla przedłużających lub dołączających od nowego roku kalendarzowego) za pośrednictwem systemu PayPal bezpośrednio ze strony internetowej Stowarzyszenia Bears of Poland – zakładka Składka członkowska.
 6. Potwierdzenie przyjęcia do stowarzyszenia wysyłane jest drogą mailową. Imienną kartę członkowską przekazujemy osobiście lub wysyłamy pocztą na adres korespondencyjny.