IV Trójmiejski Marsz Równości – Misie na Marszach – 26 maja

***на русском языке ниже*** *** english version below***

Rozkręcamy się bardzo szybko. Pokazujemy jak bliska jest nam równość i tolerancja. Nasze miejsce jest w szerach organizacji LGBT+, które walczą o te oczywiste prawa.

Zapraszamy Was do wspólnego udziału w Marszu Równości w Trójmieście.
Tradycyjnie za „całunem” i z misiowymi flagami w rękach spotkamy się by świętować miłość, wolność, demokrację i solidarność!

W tym roku Marsz Równości przejdzie w symbolicznym Dniu Matki (26.05) pod hasłem „Razem jesteśmy silniejsze i silniejsi”.

O szczegółach miejsca zbiórki i naszego udziału będziemy Was informować tutaj na bieżąco. Do zobaczenia w Gdańsku! Woof!


Четвертый Парад Равенства в Труйместе, Мишки на Параде


Раскручиваемся очень быстро и тем самым показываем насколько нам важна и близка идея равенства и толерантности. Наше место рядом с ЛГБТ-сообществом, которое постоянно борется за наши с вами очевидные права.

Приглашаем вас сообща принять участие в Параде Равенства в Труйместе. В этом году он пройдет символично в День матери – 26 мая- под лозунгом «Вместе мы сильнее и сильнее»

Об особенностях места сбора и нашего участия в Параде будем вас информировать здесь постоянно. До встречи в Гданьске! Гррррр)


We are developing very quickly and showing how devoted we are to equality and tolerance. Our place is among LGBT+ organizations, which struggle for these obvious rights.

We invite you to join the Pride in Polish Tri-City (Gdansk, Sopot & Gdynia). As usual we will meet with bear flags and follow our banner to celebrate love, freedom, democracy and solidarity.

This year the Pride will take place on emblematic Polish Mother’s Day (May 26th) and its motto is: „Together we are stronger” (or „Together women and men are stronger.)

We will inform you instantly about details of our meeting point and our participation in the Pride. See you in Gdansk! Woof!