Władze Stowarzyszenia

Zarząd

Rafał
prezes

Damian
wiceprezes

Marcin
skarbnik

Robert
sekretarz

Adrian
członek zarządu

Komisja rewizyjna

Roman
przewodniczący

Rodryg
sekretarz

Paweł
członek komisji rewizyjnej