Webinar: Stygma STOP!

O stygmatyzacji związanej z HIV w kontekście zdrowia osób HIV+ oraz postawy wobec wykonywania testów opowie Robert Piotr Łukasik – prezes Zjednoczenia „Pozytywni w Tęczy”.

W trakcie zajęć, m. in. opowiemy o:
👉 Źródłach stygmatyzacji i mitach o HIV/AIDS;
👉 Społecznych konsekwencjach stygmatyzacji;
👉 Przeciwdziałaniu dyskryminacji osób HIV+ w środowisku MSM

💸 Udział w webinarze jest BEZPŁATNY.

🌍 Jak dołączyć?
Korzystamy z platformy wideo Zoom: https://zoom.us/j/91646762340

👩‍⚕️ O ekspercie:
Robert Piotr Łukasik – trener, certyfikowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny edukator seksualny, trener Rady Europy z zakresu edukacji o prawach człowieka, trener Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie gender mainstreamingu, szkoleniowiec Ministerstwa Zdrowia w zakresie problematyki HIV/AIDS, streetworker i partyworker, wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. MSM przy Krajowym Centrum ds. AIDS. Nominowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju – Program HIV/AIDS do międzynarodowej nagrody Reebok Human Rights Awards 2002 za szczególne osiągnięcia w ochronie praw człowieka w Polsce. Uhonorowany w 2003 roku Czerwoną Kokardką za szczególne zaangażowanie i zasługi na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS oraz chorych na AIDS w Polsce. W roku 2004 nominowany do tytułu Człowieka Tęczy, uhonorowany członkostwem honorowym Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym”.

ℹ Spotkania szkoleniowe realizowane są w ramach projektu „Razem Plus II” realizowanego w konsorcjum organizacji i współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawy.

ℹ Spotkania wspierane są przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach pomocy instytucjonalnej.

ℹ Realizatorem spotkań jest Stowarzyszenie Bears of Poland we współpracy ze Zjednoczeniem „Pozytywni w Tęczy” oraz Fundacją REFFORM.