Walne zebranie członków Bears of Poland

Witajcie drodzy członkowie Stowarzyszenia Bears of Poland.

Minął już rok od walnego zgromadzenia. Jedni z Was znaleźli więcej czasu na angażowanie się w działalność naszej organizacji, drudzy ze zrozumiałych przyczyn mniej. Dziękujemy Wam wszystkim, że jesteście z nami przez cały czas.

Ten rok to rok dużego postępu. Coraz więcej osób przybywa na organizowane przez nas imprezy. Angażujemy kluby i innych naszych partnerów w dynamiczny rozwój ruchu bearsowego w Polsce.
Spotkaliśmy się w Krakowie. Wrocławiu, Sielpii, Trójmieście, Warszawie.
Było hucznie, zabawnie… po prostu maksymalnie misiowo! Kogo tam zabrakło, może tylko żałować. Nie bójmy się nieskromnie powiedzieć, że to właśnie nasz ruch bearsowy potrafi tak wspaniale i ciepło integrować się.

Rozwijamy się. Pod koniec zeszłego roku postawiliśmy sobie trzy fantastyczne cele: integrować ludzi z naszego środowiska, wspierać tych którzy nie są pewni swoich wartości oraz reprezentować w Polsce i na świecie polski, piękny ruch misiowy! To wszystko nam się krok po kroku z dużym, pozytywnym efektem udaje.

Cieszymy się, że jesteście z nami. Kolejny rok to nowe cele i wyzwania, które musimy sobie wyznaczyć na najbliższym spotkaniu 19.10.2013 na Walnym Zgromadzeniu.

Chcieliśmy Was również prosić regularną płatność składek, które są przeznaczane na druki plakatów i ulotek,utrzymanie stron www, konta bankowego. 5 złotych na miesąc wydaje się, że to niewiele, a jakże ważne dla dalszego istnienia i wspólnego interesu całego ruchu misiowego w Polsce. Informujemy Zarząd Stowarzyszenia
Bears of Poland nie chciałby narzucać się z przypomnieniami o zaległościach składek członkowskich, zatem prosimy abyście nas wspierali począwszy od tego miesiąca. Prosimy o wpłaty na konto 89 1540 1287 2001 6800 2046 0001.
plakaty

Informujemy również, że Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia odbędzie się w Poznaniu, klub Hah?? w dniu 19 października 2013 o godzinie 12:30 (w tym czasie co Wybory Mr. Bear of Poland)

Porządek zebrania:

1. Wygaśnięcie trzyletniej kadencji Zarządu Bears Of Poland
2. Zdanie relacji z kadencji Zarządu Bears Of Poland
3. Wybranie nowego Zarządu Bears Of Poland
4. Podjęcie decyzji o dalszym charakterze i działalności Stowarzyszenia Bears Of Poland, w szczególności ustalenie zarysu działalności Stowarzyszenia na przyszły rok.
5. Omówienie Statutu Stowarzyszenia Bears Of Poland
6. Inne – proszę o zgłaszanie tematów do dyskusji.
Wszystkich członków jak i chętnych do podjęcia czynnej współpracy na rzecz Stowarzyszenia jak i do kandydowania do nowego Zarządu Bears Of Poland serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Dziękujemy raz jeszcze, że jesteście z nami przez cały czas.

Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland