Nowa zakładka – SuperBear in memoriam

Członkowie stowarzyszenia ustanowili pośmiertne wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla polskiej społeczności miśkowej.

W 2023, podczas Walnego Zebrania Członków w Sielpi Wielkiej tytułem SuperBear in memoriam uhonorowano Piotra Nowaka, Marcina Wasążnika oraz Jacka Benna.

Przeczytaj krótkie notatki o nich na specjalnej podstronie: O Stowarzyszeniu > SuperBear in memoriam.

Warsztaty psychologiczne

Z przyjemnością informujemy, że ruszamy z programem pomocy psychologicznej finansowanym przez Stowarzyszenie Bears of Poland.

Jego pierwszym elementem będą listopadowe warsztaty psychologiczne, prowadzone przez Mirka Sikorę w formule online. Kolejnym etapem programu będą indywidualne sesje terapeutyczne dla osób potrzebujących tej formy pomocy.

Wzięcie udziału w warsztatach jest warunkiem uzyskania refundacji udziału w terapii indywidualnej. Z racji na ćwiczenia, będące częścią warsztatów, liczba miejsc jest ograniczona.

Bardzo prosimy więc o zgłaszanie się przede wszystkim osób przekonanych, że faktycznie mogą potrzebować tego rodzaju wsparcia. W przypadku dużego zainteresowania warsztatami, możliwe będzie zorganizowanie dodatkowej ich edycji.

Zgłoszenia od uczestników przyjmowane będą mailowo, na adres e-mail stowarzyszenie@bearsofpoland.pl. W tytule maila wpiszcie „Zgłoszenie – warsztaty 11/2021„. Potwierdzenia uczestnictwa, jak i dokładniejsze informacje będą wysyłane do uczestników mailem w późniejszym terminie.

Zajęcia odbędą się 6 listopada (sobota), na platformie Zoom. Planowany czas trwania warsztatów ok. 8 godzin (2 części z przerwą na posiłek). Prosimy o zarezerwowanie sobie odpowiedniej ilości czasu.

Poniżej jeszcze kilka ważnych słów od prowadzącego zajęcia oraz terapię Mirka Sikory:

Witam wszystkich i zapraszam na warsztaty online!

Nie jest zaskoczeniem, że pandemia ma ogromny wpływ na nasze zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Kwarantanna, ograniczone kontakty społeczne i śmierć, często bliskich nam osób, to zdarzenia, które doświadczyły wszystkich. Mówimy o powrocie do normalności, ale przecież tamta „normalność” już nigdy nie wróci. Świat zmienił się na zawsze. Natura przypomniała nam o naszej śmiertelności i skonfrontowała z wieloma obawami. Wiele osób próbuje udawać, że wszystko wróciło do normy i nie ma potrzeby się nad tym zastanawiać. Ja proponuję nie odcinać się od naszych emocji i zmian, jakie zaszły.

Warsztaty będą się składać z dwóch części. W pierwszej chciałem zaproponować przyjrzenie się swojej sytuacji, reakcji na ostatnie dwa lata i skontaktowaniu się z naszym wnętrzem w celu lepszego zrozumienia następstw i swojej emocjonalności. Będziemy się temu przyglądać z indywidualnego punktu widzenia i relacyjnego a także społecznego.

Drugą część chcę poświęcić Waszym potrzebom. Dlatego poproszę wszystkich pragnących uczestniczyć o przesłanie propozycji tematów/problemów bezpośrednio do mnie na mail terapeuta.procesu@gmail.com. Zapewniam ze swojej strony, że Wasze propozycje są objęte tajemnicą zawodową i zachęcam do otwartości w doborze tematów.

Już się cieszę na nasze wspólne spotkanie –
Wasz Misiek, Mirek Sikora

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bears of Poland – 13.06.2021

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BEARS OF POLAND

Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland, powołując się na przepisy art. 10 ust. 1a–1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawa o stowarzyszeniach zwołuje w trybie § 26 ust. 1 oraz § 28 ust. 4 statutu Stowarzyszenia Bears of Poland Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w I terminie w dniu 13 czerwca 2021 roku o godzinie 11:00 na platformie internetowej Microsoft Teams.

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i przywitanie przez
  Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Administratora Walnego.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawdzenie kworum.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia.
 8. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.
 9. Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczącej pracy Zarządu oraz
  sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.
 10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności
  Zarządu.
 11. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 12. Nominacje SuperBear 2021.
 13. Kalendarz Stowarzyszenia.
 14. Informacja o działaniach zarządu ws. Prezesa BoP V kadencji.
 15. Zgłaszanie pytań i wolnych wniosków.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bears of Poland – 12.09.2020

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BEARS OF POLAND

Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland, powołując się na przepisy art. 10 ust. 1a–1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawa o stowarzyszeniach zwołuje w trybie § 26 ust. 1 oraz § 28 ust. 4 statutu Stowarzyszenia Bears of Poland Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w I terminie w dniu 12 września 2020 roku o godzinie 11:00 na platformie internetowej Microsoft Teams.

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i przywitanie przez Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wniosek Zarządu o zmiany w Regulaminie Walnego Zebrania Członków.
 4. Wniosek Zarządu o zmiany w Ordynacji Wyborczej.
 5. Wybór Administratora Walnego.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Sprawdzenie kworum.
 8. Przyjęcie porządku obrad.
 9. Wniosek Zarządu o zmiany w Regulaminie Pracy Zarządu.
 10. Wniosek Zarządu o zmiany w Regulaminie Opłacania Składki Członkowskiej.
 11. Wniosek Zarządu o zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
 12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia.
 13. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.
 14. Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczącej pracy Zarządu oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
 15. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu.
 16. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
 17. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 18. Dymisja Zarządu i Komisji Rewizyjnej V kadencji z wnioskiem o skrócenie kadencji do 12 września 2020 roku. Uchwała o określeniu VI kadencji władz Stowarzyszenia od 12 września 2020 roku.
 19. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa VI Kadencji.
 20. Oświadczenia kandydatów o woli kandydowania.
 21. Pytania do kandydatów na Prezesa.
 22. Wybór Prezesa.
 23. Określenie liczby członków Zarządu.
 24. Zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu VI Kadencji.
 25. Oświadczenia kandydatów o woli kandydowania.
 26. Pytania do kandydatów na Członków Zarządu.
 27. Wybór Członków Zarządu.
 28. Zgłaszanie kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej VI Kadencji.
 29. Oświadczenia kandydatów o woli kandydowania.
 30. Pytania do kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej.
 31. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 32. Zgłaszanie pytań i wolnych wniosków. 

Przypominamy, że prawo głosu mają tylko osoby z opłaconą składką.

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland

Załączniki:

Statut Stowarzyszenia

Oświadczenie ws. obecnej sytuacji w Polsce

Bears of Poland – stowarzyszenie społeczności bears w kraju nad Wisłą.

Jesteśmy polskimi miśkami – „futrzastą” częścią społeczności Lesbijek, Gejów, osób Biseksualnych i Transseksualnych. Prywatnie jesteśmy lekarzami, handlowcami, pracownikami naukowymi, bankierami, kierowcami, informatykami, nauczycielami, urzędnikami – po prostu częścią polskiego społeczeństwa. Z racji przynależności do większej grupy osób LGBT naturalnie popieramy i wspieramy działania równościowe. Staraliśmy zaznaczyć się swoją obecność z misiowymi flagami i bannerami na marszach i paradach równości. Może nawet pamiętacie nazwę „Misie na Marszach” ze wspólnych zgromadzeń.

Wydarzenia z ostatnich dni nadal nas szokują, ale także uświadamiają jakie ewentualne zagrożenia mogą nas czekać we własnym kraju. Czujemy głęboki niepokój, gdy metody policji coraz bardziej przypominają te z czasów poprzedniego ustroju w Polsce.

W wielu miastach odbywają się demonstracje przeciwko podsycaniu nastrojów anty-LGBT oraz zgromadzenia mające na celu solidarne poparcie zatrzymanej ostatnio Margot i innych osób w Warszawie. Udział w takiej demonstracji wymaga od nas odwagi, by czasem ponownie wyjść z szafy i pokazać swoją twarz w tłumie osób, które mają najzwyczajniej w świecie dość. Dość pogardy, wyzwisk i znieważania nas. Chcemy czuć się dobrze we własnym kraju, nie udawać, że kochamy kogoś innego. Chcemy żyć NORMALNIE – rozliczać wspólnie podatki, odwiedzać się w szpitalu i po sobie dziedziczyć.

Dlatego – jeśli czujecie się na siłach, zachęcamy was do udziału w takich pokojowych protestach. Nie zapominajcie jednak o bezpieczeństwie swoim i osób, z którymi tam przyjdziecie. Stosujcie się do poleceń organizatorów oraz służb porządkowych. Nie skandujcie wulgarnych haseł i nie dajcie się sprowokować. Nauczcie się na pamięć numeru kontaktowego do osoby, która w razie potrzeby będzie wam mogła pomóc (osoba bliska, czy prawnik). Możecie nawet napisać go markerem na przedramieniu, ważne aby go mieć przy sobie. Dla własnego bezpieczeństwa przyjdźcie i wracajcie w grupie lub umówcie się na kontakt telefoniczny z kimś bliskim, że jesteście już bezpieczni. Może nawet udostępnijcie tymczasowo własną lokalizację w telefonie?

Dziękujemy tym wszystkim, którzy już w takich spotkaniach uczestniczyli, a także wszystkim, którzy oferują, często nieodpłatnie, pomoc zatrzymanym.

Potrzebujesz porady prawnej, czy psychologicznej w związku z ostatnimi wydarzeniami? Napisz na stowarzyszenie@bearsofpoland.pl – postaramy skontaktować cię z osobami, które będą w stanie ci pomóc.

Każdy z nas jest inny. Wszyscy jesteśmy równi.

Pierwsza dwusetka

Podsumowanie zrealizowanych działań w okresie sierpień 2019 – styczeń 2020.

Jak ten czas leci – 200 dni kadencji, ponad 100 godzin wideo rozmów podczas 23 posiedzeń zarządu online, jedno spotkanie robocze na żywo i kilkadziesiąt podjętych działań to pierwsze podsumowanie działań nowego zarządu BoP.
Oto czym zajmowaliśmy się w tym czasie:

Czytaj dalej

List otwarty w sprawie prof. dr. hab. Aleksandra Nalaskowskiego

Jego Magnificencja
prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

Wielce Szanowny Magnificencjo Rektorze,

W imieniu Stowarzyszenia Bears of Poland oraz jego Członków, pragniemy wyrazić stanowczy protest przeciwko głoszonym publicznie przez prof. dr hab. Aleksandra Nalaskowskiego oskarżeniom i pomówieniom, kierowanym pod adresem osób LGBTQ. Protestujemy nie tylko przeciwko posługiwaniu się przez prof. Nalaskowskiego językiem nienawiści, ale również próbom usprawiedliwiania agresji oraz przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

Czytaj dalej

Pierwsza pięćdziesiątka

50 dni kadencji, 6 posiedzeń zarządu, 22 godziny wideokonferencji, 92 przepracowane wątki i kilkadziesiąt podjętych działań to pierwsze podsumowanie działań nowego zarządu BoP.

Czytaj dalej

Oświadczenie ws. incydentu podczas wyborów Mister Gay Poland 2019

W obliczu postępującej brutalizacji życia społecznego, Stowarzyszenie Bears of Poland wyraża swój stanowczy sprzeciw przeciwko wszelkim działaniom mającym na celu obrażanie, poniżanie, oczernianie czy wzbudzanie nienawiści przeciwko jakimkolwiek osobom lub grupom osób. Uważamy, że odpowiedzią na agresję oraz hejt nie może być agresja, nawet ta symboliczna. Jesteśmy zasmuceni i oburzeni wydarzeniami, które – jak donoszą media – miały miejsce podczas wyborów Mister Gay Poland 2019. Stanowczo sprzeciwiamy się tego rodzaju działaniom, jak również próbom usprawiedliwiania ich bądź przypisywania im cech performance’u.

Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland

Wyniki ankiety dla uczestników XI Bear & V Fetish Camp w Skowronkach

Moi Drodzy,

Trzy tygodnie temu poprosiliśmy Was o poświęcenie kilkunastu minut i wypełnienie ankiety, w której mogliście opisać swoje wrażenia z pobytu na ostatnim Bear & Fetish Camp w Skowronkach. Wasze głosy były dla nas niezmiernie ważne, zwłaszcza że już niebawem rozpoczynamy pierwsze prace związane z organizacją przyszłorocznego spotkania i chcielibyśmy uwzględnić Wasze sugestie oraz pomysły.

W ankiecie wzięło udział 77 osób, co traktujemy jako sukces i dobrą wróżbę na przyszłość (zamierzamy częściej zasięgać Waszej opinii w różnych sprawach). Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią!

Nie przedłużając już tego wstępu, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety.

Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland oraz Fundacja Refform