Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bears of Poland – 12.09.2020

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BEARS OF POLAND

Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland, powołując się na przepisy art. 10 ust. 1a–1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawa o stowarzyszeniach zwołuje w trybie § 26 ust. 1 oraz § 28 ust. 4 statutu Stowarzyszenia Bears of Poland Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w I terminie w dniu 12 września 2020 roku o godzinie 11:00 na platformie internetowej Microsoft Teams.

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i przywitanie przez Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wniosek Zarządu o zmiany w Regulaminie Walnego Zebrania Członków.
 4. Wniosek Zarządu o zmiany w Ordynacji Wyborczej.
 5. Wybór Administratora Walnego.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Sprawdzenie kworum.
 8. Przyjęcie porządku obrad.
 9. Wniosek Zarządu o zmiany w Regulaminie Pracy Zarządu.
 10. Wniosek Zarządu o zmiany w Regulaminie Opłacania Składki Członkowskiej.
 11. Wniosek Zarządu o zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
 12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia.
 13. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.
 14. Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczącej pracy Zarządu oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
 15. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu.
 16. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
 17. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 18. Dymisja Zarządu i Komisji Rewizyjnej V kadencji z wnioskiem o skrócenie kadencji do 12 września 2020 roku. Uchwała o określeniu VI kadencji władz Stowarzyszenia od 12 września 2020 roku.
 19. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa VI Kadencji.
 20. Oświadczenia kandydatów o woli kandydowania.
 21. Pytania do kandydatów na Prezesa.
 22. Wybór Prezesa.
 23. Określenie liczby członków Zarządu.
 24. Zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu VI Kadencji.
 25. Oświadczenia kandydatów o woli kandydowania.
 26. Pytania do kandydatów na Członków Zarządu.
 27. Wybór Członków Zarządu.
 28. Zgłaszanie kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej VI Kadencji.
 29. Oświadczenia kandydatów o woli kandydowania.
 30. Pytania do kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej.
 31. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 32. Zgłaszanie pytań i wolnych wniosków. 

Przypominamy, że prawo głosu mają tylko osoby z opłaconą składką.

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland

Załączniki:

Statut Stowarzyszenia

Oświadczenie ws. obecnej sytuacji w Polsce

Bears of Poland – stowarzyszenie społeczności bears w kraju nad Wisłą.

Jesteśmy polskimi miśkami – „futrzastą” częścią społeczności Lesbijek, Gejów, osób Biseksualnych i Transseksualnych. Prywatnie jesteśmy lekarzami, handlowcami, pracownikami naukowymi, bankierami, kierowcami, informatykami, nauczycielami, urzędnikami – po prostu częścią polskiego społeczeństwa. Z racji przynależności do większej grupy osób LGBT naturalnie popieramy i wspieramy działania równościowe. Staraliśmy zaznaczyć się swoją obecność z misiowymi flagami i bannerami na marszach i paradach równości. Może nawet pamiętacie nazwę „Misie na Marszach” ze wspólnych zgromadzeń.

Wydarzenia z ostatnich dni nadal nas szokują, ale także uświadamiają jakie ewentualne zagrożenia mogą nas czekać we własnym kraju. Czujemy głęboki niepokój, gdy metody policji coraz bardziej przypominają te z czasów poprzedniego ustroju w Polsce.

W wielu miastach odbywają się demonstracje przeciwko podsycaniu nastrojów anty-LGBT oraz zgromadzenia mające na celu solidarne poparcie zatrzymanej ostatnio Margot i innych osób w Warszawie. Udział w takiej demonstracji wymaga od nas odwagi, by czasem ponownie wyjść z szafy i pokazać swoją twarz w tłumie osób, które mają najzwyczajniej w świecie dość. Dość pogardy, wyzwisk i znieważania nas. Chcemy czuć się dobrze we własnym kraju, nie udawać, że kochamy kogoś innego. Chcemy żyć NORMALNIE – rozliczać wspólnie podatki, odwiedzać się w szpitalu i po sobie dziedziczyć.

Dlatego – jeśli czujecie się na siłach, zachęcamy was do udziału w takich pokojowych protestach. Nie zapominajcie jednak o bezpieczeństwie swoim i osób, z którymi tam przyjdziecie. Stosujcie się do poleceń organizatorów oraz służb porządkowych. Nie skandujcie wulgarnych haseł i nie dajcie się sprowokować. Nauczcie się na pamięć numeru kontaktowego do osoby, która w razie potrzeby będzie wam mogła pomóc (osoba bliska, czy prawnik). Możecie nawet napisać go markerem na przedramieniu, ważne aby go mieć przy sobie. Dla własnego bezpieczeństwa przyjdźcie i wracajcie w grupie lub umówcie się na kontakt telefoniczny z kimś bliskim, że jesteście już bezpieczni. Może nawet udostępnijcie tymczasowo własną lokalizację w telefonie?

Dziękujemy tym wszystkim, którzy już w takich spotkaniach uczestniczyli, a także wszystkim, którzy oferują, często nieodpłatnie, pomoc zatrzymanym.

Potrzebujesz porady prawnej, czy psychologicznej w związku z ostatnimi wydarzeniami? Napisz na stowarzyszenie@bearsofpoland.pl – postaramy skontaktować cię z osobami, które będą w stanie ci pomóc.

Każdy z nas jest inny. Wszyscy jesteśmy równi.

Pierwsza dwusetka

Podsumowanie zrealizowanych działań w okresie sierpień 2019 – styczeń 2020.

Jak ten czas leci – 200 dni kadencji, ponad 100 godzin wideo rozmów podczas 23 posiedzeń zarządu online, jedno spotkanie robocze na żywo i kilkadziesiąt podjętych działań to pierwsze podsumowanie działań nowego zarządu BoP.
Oto czym zajmowaliśmy się w tym czasie:

Czytaj dalej

List otwarty w sprawie prof. dr. hab. Aleksandra Nalaskowskiego

Jego Magnificencja
prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

Wielce Szanowny Magnificencjo Rektorze,

W imieniu Stowarzyszenia Bears of Poland oraz jego Członków, pragniemy wyrazić stanowczy protest przeciwko głoszonym publicznie przez prof. dr hab. Aleksandra Nalaskowskiego oskarżeniom i pomówieniom, kierowanym pod adresem osób LGBTQ. Protestujemy nie tylko przeciwko posługiwaniu się przez prof. Nalaskowskiego językiem nienawiści, ale również próbom usprawiedliwiania agresji oraz przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

Czytaj dalej

Pierwsza pięćdziesiątka

50 dni kadencji, 6 posiedzeń zarządu, 22 godziny wideokonferencji, 92 przepracowane wątki i kilkadziesiąt podjętych działań to pierwsze podsumowanie działań nowego zarządu BoP.

Czytaj dalej

Oświadczenie ws. incydentu podczas wyborów Mister Gay Poland 2019

W obliczu postępującej brutalizacji życia społecznego, Stowarzyszenie Bears of Poland wyraża swój stanowczy sprzeciw przeciwko wszelkim działaniom mającym na celu obrażanie, poniżanie, oczernianie czy wzbudzanie nienawiści przeciwko jakimkolwiek osobom lub grupom osób. Uważamy, że odpowiedzią na agresję oraz hejt nie może być agresja, nawet ta symboliczna. Jesteśmy zasmuceni i oburzeni wydarzeniami, które – jak donoszą media – miały miejsce podczas wyborów Mister Gay Poland 2019. Stanowczo sprzeciwiamy się tego rodzaju działaniom, jak również próbom usprawiedliwiania ich bądź przypisywania im cech performance’u.

Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland

Wyniki ankiety dla uczestników XI Bear & V Fetish Camp w Skowronkach

Moi Drodzy,

Trzy tygodnie temu poprosiliśmy Was o poświęcenie kilkunastu minut i wypełnienie ankiety, w której mogliście opisać swoje wrażenia z pobytu na ostatnim Bear & Fetish Camp w Skowronkach. Wasze głosy były dla nas niezmiernie ważne, zwłaszcza że już niebawem rozpoczynamy pierwsze prace związane z organizacją przyszłorocznego spotkania i chcielibyśmy uwzględnić Wasze sugestie oraz pomysły.

W ankiecie wzięło udział 77 osób, co traktujemy jako sukces i dobrą wróżbę na przyszłość (zamierzamy częściej zasięgać Waszej opinii w różnych sprawach). Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią!

Nie przedłużając już tego wstępu, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety.

Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland oraz Fundacja Refform

Newsletter 2019 Q2

W drugim kwartale 2019 roku posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Bears of Poland odbywały się średnio co 2 tygodnie.

W połowie kwietnia (12-14 kwietnia 2019) odbyła się Bearsawa 2019 – warszawski zlot w odświeżonej formie. Główną atrakcją zlotu były Wybory Mr Chaser Poland 2019. Zgłosiło się sześciu kandydatów spełniających warunek podstawowy – Chaser musi lubić misiów. Przy okazji może mieć dowolną wagę, może być owłosiony lub nie oraz może być w dowolnym wieku. W wyborach wzięli udział Marcin, Łukasz, Tom, Maciej, andrzej i Olaf. Andrzej z Siemianowic Śląskich, po zaciętej i wyrównanej walce, został pierwszym w historii Stowarzyszenia Mr Chaser Poland 2019. Gratulujemy!

Czytaj dalej

Zgłaszanie kandydatów do V zarządu BoP

Koniec IV Kadencji Zarządu, wybranego w 2016 roku w Gosławicach, zbliża się wielkimi krokami. Podczas Walnego Zebrania Członków ogłoszonego w trakcie XI Bear Campu w Skowronkach, 21 czerwca 2019 roku, odbędą się wybory Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej – V kadencji.

Czytaj dalej