Trzeci bieg rozwoju BoP

W czasie najważniejszej imprezy misiowej w Polsce – wyborów Mr. Bear Poland 2015, odbyło się najważniejsze wydarzenie w życiu stowarzyszenia Bears of Poland – Walne Zebranie Członków. Podczas tegorocznych obrad poszerzono zarząd do pięciu osób i określono kierunki działań na najbliższy rok.

Z funkcji wiceprezesa i członka zarządu zrezygnował Karol (Warszawa), a w jego miejsce na tę funkcję powołano Maćka z Gorlic. Stowarzyszenie jest w innym miejscu niż rok temu – ma niemal dwukrotnie więcej członków w stowarzyszeniu i trzykrotnie więcej sympatyków w grupie na facebooku. Stąd zaakceptowano pomysł poszerzenia zarządu do 5 osób. Sekretarzem został Paweł z Warszawy, a członkiem zarządu Marcin, również z Warszawy.

Dyskutowano także o programie działalności na najbliższy rok: uruchomienie sklepu internetowego z gadżetami, nowa strona internetowa, aktywniejsza działalność międzynarodowa, rozwój lokalnych misiospędów, ustalenie kalendarium zlotów, wykłady z profilaktyki zdrowotnej.

Na spotkaniu obecnych było 20 osób, trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.