Walne Zebranie Członków 2015

Na podstawie art. 28 pkt. 4 i art. 26 statutu Zarząd BOP zwołał Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bears of Poland. Walne Zebranie Członków odbędzie się w Skorzęcinie (woj. wielkopolskie), 6 czerwca (sobota), o godz. 12.30 w I terminie, a o godz. 13.00 w II terminie, na terenie ośrodka Omega Skorzęcin.

Charakter tego spotkania – będzie programowy, gdzie poza dyskusją o charakterze sprawozdawczym, chcemy porozmawiać o przyszłości stowarzyszenia, kierunkach jego rozwoju. Podczas Walnego planujemy przyjąć program rozwoju w latach 2015-2020.

Program Walnego Zebrania został przyjęty przez zarząd 20 maja.
1. Przywitanie i rozpoczęcie obrad.
2. Informacje organizacyjne.
3. Wybór przewodniczącego zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie z prac zarządu w 2014 roku.
7. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o absolutorium dla Zarządu.
9. Zmiany w statucie BoP.
10. Przyjęcie regulaminu Walnego.
11. Przyjęcie regulaminu zarządu, komisji rewizyjnej
12. Przyjęcie regulaminu opłacania składki członkowskiej.
13. Kalendarium imprez na okres październik 2015/grudzień 2016.
14. Rozwój lokalnych misiospędów.
15. Wybory Mr. Bear Poland 2016.
16. Kalendarz Mr. Bear Poland.
17. Plan działań BoP na 2015-2020 rok.
18. Źródła finansowania. Analiza możliwości. Zadania zlecone – opłacane.
19. Wolne wnioski i zapytania.

Walne obraduje tylko w tematach zaproponowanych w programie. Wszelkie zmiany w programie proszę można zgłaszać e-mailowo na adres stowarzyszenie@bearsofpoland.pl przed Walnym, podając uzasadnienie uwzględnienia dodatkowego punktu w programie. Każda taka zmiana będzie głosowana oddzielnie już na samym zebraniu, w pkt. dot. przyjęcie porządku obrad (pkt. 5).
Wszelkie dyskusje, zapytania, opinie będzie można wygłaszać w ostatniej części Walnego – wolne wnioski i zapytania. Podczas tego punktu obrad – zgodnie z regułami powszechnie stosowanymi – nie przewidziano żadnych głosowań.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.