Zapraszamy na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Bears of Poland, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2019 o godzinie 10:00 w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Yasou w Skowronkach 12, 82-110 Kąty Rybackie.

Proponowany porządek obrad na Walnym Zebraniu Członków:

 1. Przywitanie i rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Sprawdzenie kworum.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii dotyczącej sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.
 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej do Walnego Zebrania Członków o zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 10. Głosowanie nad sprawozdaniem merytorycznym, finansowym i absolutorium dla zarządu.
 11. Wybory nowego Zarządu V kadencji.
 12. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa V Kadencji.
 13. Oświadczenia kandydatów o woli kandydowania.
 14. Pytania do kandydatów na Prezesa.
 15. Wybór Prezesa.
 16. Określenie liczby członków zarządu.
 17. Zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu V Kadencji.
 18. Oświadczenia kandydatów o woli kandydowania.
 19. Pytania do kandydatów na Członków Zarządu.
 20. Wybór Członków Zarządu.
 21. Zgłaszanie kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej.
 22. Oświadczenia kandydatów o woli kandydowania.
 23. Pytania do kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej.
 24. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 25. Informacja o Kalendarium imprez na drugą połowę 2019 roku.
 26. Dyskusja na temat przyszłości wyborów Mr. Bear Poland w związku z pismem skierowanym do Komisji Rewizyjnej przez członka stowarzyszenia.
 27. Zgłaszanie pytań i wolnych wniosków.

Przypominamy, że prawo głosu mają tylko osoby z opłaconą składką.

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland

Załączniki:

Statut Stowarzyszenia

– Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia (zostanie przesłane do 13 czerwca 2019r na adres e-mail członkom z opłaconą składką)