Zgłaszanie kandydatów do V zarządu BoP

Koniec IV Kadencji Zarządu, wybranego w 2016 roku w Gosławicach, zbliża się wielkimi krokami. Podczas Walnego Zebrania Członków ogłoszonego w trakcie XI Bear Campu w Skowronkach, 21 czerwca 2019 roku, odbędą się wybory Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej – V kadencji.

Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia do zgłaszania swojej kandydatury do Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

W związku ze zwiększającą się ilością zadań sugerujemy zwiększenie ilości członków zarządu następnej kadencji do 7 osób.

Chętnych do Zarządu i Komisji prosimy więc o przygotowanie kilku linijek tekstu z informacją, w jaki sposób chcieli by zaangażować się w pracę na rzecz stowarzyszenia. Umożliwi to członkom stowarzyszenia podjęcie przemyślanej decyzji podczas Walnego, a kandydatom zapoznanie się z osobami, z którymi przyjdzie im współpracować w ramach Zarządu.

Prosimy o przesyłanie na adres stowarzyszenie@bearsofpoland.pl swoich kandydatur do Zarządu i Komisji, wraz z krótką informacją o sobie i informacją o tym w jaki sposób i na jakich polach chcą się zaangażować w pracy na rzecz Stowarzyszenia.

Na kandydatury czekamy do końca maja, a w pierwszych dniach czerwca opublikujemy na grupie Facebook – Bears of Poland informacje o zgłoszonych kandydatach.

Zarząd Stowarzyszenia

Marcin, Rafał, Grzegorz, Bartłomiej, Bartek.